Institutet för Rättshistorisk Forskning är en i Stockholm sedan 1947 verksam forskningsstiftelse. Den har till ändamål att främja svensk rättshistorisk forskning. I enlighet med stiftelseurkunden sker detta genom bearbetning av den svenska offentliga och privata rättens historia, rättsvetenskapens historia samt rättslivets kulturhistoria samt genom utgivande av vetenskapligt kommenterade rättsuppteckningar och andra rättskällor. Verksamheten sker dels i […]

Läs mer