Institutet för rättshistorisk forskning

Stiftelsen Institutet för Rättshistorisk Forskning grundat av Gustav och Carin Olin är en i Stockholm sedan år 1947 verksam forskningsstiftelse. Den har till ändamål att främja svensk rättshistorisk forskning. Verksamheten sker i form av ekonomiskt stöd till forskare och till rättshistoriska konferenser inom Norden samt genom utgivning av de tre skriftserierna Rättshistoriskt bibliotek, Rättshistoriska studier och Rättshistoriska skrifter.

andamal Carin och Gustav Olin

I menyn till höger finns mer information om stiftelsen och om utgivningen i de tre bokserierna.

Adress:
Institutet för Rättshistorisk Forskning Grundat av Gustav och Carin Olin
Box 2298
103 17 Stockholm.

En till stiftelsen anknuten blogg finns här.